Univalmennus auttaa sinua ratkaisemaan uneen liittyviä haasteita ja löytämään keinoja parempaan uneen.

KOKONAISVALTAINEN, HENKILÖKOHTAINEN UNIVALMENNUS

Unen merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu viime vuosina yhä enemmän. Tutkimuksissa on havaittu hyvän ja levollisen unen olevan terveellisen ruokavalion ja liikunnan ohella tärkeä tekijä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

Unen aikana keho lepää ja aivot käsittelevät ja järjestelevät päivän tapahtumia sekä keräävät energiaa. Aivosolujen väliset yhteydet vahvistuvat ja turhia yhteyksiä karsiutuu pois. Unen aikana myös soluaineenvaihdunnassa syntyvien kuona-aineiden poistuminen aivoista tehostuu. Aktiivisessa univaiheessa aivojen aktiivisuus on jopa vilkkaampaa kuin hereillä ollessa. Tämän on todettu vahvistavan ongelmanratkaisukykyä ja oppimista. 

Unen ja valveen vaihtelua voidaan kuvata keinulautana, jonka toisella puolella on heräämistä ja valveillaoloa edistäviä tekijöitä ja toisella puolella nukahtamista ja unessa pysyviä tekijöitä. Valveilla oloa edistäviä tekijöitä ovat muun muassa fyysinen ja psyykkinen aktiivisuus tai stressi, valoisuus, melu, korkea lämpötila sekä voimakas ulkoinen tai sisäinen ärsyke. Unessa pysymistä edistäviä tekijöitä ovat pitkään valveilla oleminen, fyysinen ja psyykkinen rentoutuminen, hämäryys, hiljaisuus, viileähkö lämpötila sekä tilanne, jossa ei ole ulkoisia tai sisäisiä ärsykkeitä. Nukahtaminen ja herääminen sekä unessa pysyminen tapahtuu sen mukaan kumpi puoli keinulaudasta on painavampi (Järnefelt, 2021).

Hyvää unta tukevia asioita ovat muun muassa:

  • riittävä aktiivisuus valveillaoloaikana, mikä kerryttää niin sanottua unipainetta
  • oikea vuorokausirytmi
  • kokonaisvaltainen rauhoittuminen ja rentoutuminen

 

Unen laadun heikentyessä vireystaso päivällä heikkenee ja työkyky ja mielen tasapaino kärsivät. Unen puute heikentää vastustuskykyä ja siten altistaa erilaisille sairauksille. Riittämätön yöuni ja pitkään kestänyt huonounisuus ovat myös yhteydessä moniin kroonisiin sairauksiin. 

Hyvä uni rakennetaan päivän aikana. Riittävästi toimintaa, tarpeeksi taukoja ja mukavaa tekemistä palauttaa sekä kehoa että mieltä. Mahdollisuus ja kyky kokonaisvaltaiseen rentoutumiseen, sekä kehollisesti että mielellisesti, on oleellista levollisen, laadukkaan ja palauttavan unen tekijä. Kun mieli ja keho ovat tasapainossa myös uni on levollista ja palauttavaa.

Lähteitä
Järnefelt, H. Hyvän unen avaimet. 2021. Duodecim
Järnefelt, H.Hublin, C. (toim.). Työikäisten unettomuuden hoito. 2018. Työterveyslaitos
Hedenshö, B. Hyvä yö. 2013. Art House Oy
Jaakkola, K. Palaudu ja vahvistu. 2018. Tammi
Käypähoito-suositus: Unettomuus
https://www.kaypahoitosuositus.fi/hoi50067

“A good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor’s book.”

Irlantilainen sanonta

“Let her sleep, for when she wakes, she will shake the world.”

Napoleon Bonaparte

Näin asiakkaamme itse kommentoivat yhteistyötämme:

Näin univalmennus etenee

Hinnasto

70€ / 1 x 60min tapaaminen

260€ / 4 x 60min tapaaminen

390€ / 6 x 60min tapaaminen

Valmentajasi

Kirsi Luoto

Lisensoitu Holistic Sleep SCFA® univalmentaja (2023)