Haluatko käyttöösi kaikki voimavarasi? Haluatko toimia hermostumatta, rauhallisesti ja rennosti? Haluatko hiljentää negatiivisen minäpuheesi?

Stressinhallintaa Mind-Body Bridging (MBB) -menetelmällä

Mind Body Bringing  (MBB) -menetelmä on keho-mieliyhteyttä lisäävä käytännönläheinen menetelmä stressinhallintaan. Menetelmässä tehdään karttoja, joiden avulla kartoitetaan mielessä olevia masentaja- ja korjaaja-ajatuksia sekä tarinalinjoja, joiden vaikutuksia vähennetään keho-mieliyhteyttä lisäämällä. MBB -harjoituksissa tunnistetaan haitallisia ajatusmalleja, sisäistä minä-puhetta, omia vaatimuksia ja odotuksia sekä niiden rikkoitumisen vaikutuksia keho-mieliyhteyteen. Karttojen ja itseen hiljentymisen avulla puretaan vaatimuksia ja saatetaan keho ja mieli tasapainoiseen tilaan.

Näin MBB -ohjaus etenee

  • Varaa maksuton puhelinaika verkossa, kerron lisää menetelmästä ja suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin  kokonaisuus.
  • Jos päätät jatkaa valmennusta, varaa ensimmäinen valmennusaikasi verkossa tai puhelimitse.
  • Ensimmäisessä tapaamisessa tehdään alkukartoitus nykyisistä voimavaroistasi, tutustutaan MBB-menetelmään ja tehdään ensimmäiset karttaharjoitukset. Lisäksi sovitaan tavoitteet sekä ensimmäiset stepit tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Seuraavat tapaamiskerrat sovitaan tilanteesi mukaan 1-3 viikon välein. Seuraavissa tapaamisissa käydään läpi tehtyjä harjoituksia sekä opetellaan uusia MBB-harjoituksia.
  • Lopussa tehdään loppukartoitus ja tarkastellaan yhdessä tapahtuneita muutoksia. Suunnitellaan yhdessä miten voit käyttää MBB:ta omassa arjessasi ja sovitaan mahdollisesta jatkosta.
  • Valmennukset laskutetaan jälkikäteen
  •  

Mitä Mind-Body Bridging on?

Mind-Body Bridging (MBB) -menetelmän on kehittänyt amerikkalainen psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Block kollegoineen. MBB:ssa mielen ja kehon yhteyttä voimistamalla saada yhteys omaan luonnolliseen olotilaan, jolloin omat voimavarat ovat aidosti käytössä. (Block ym. 2019). 

Keskeisiä käsitteitä MBB-menetelmässä ovat identiteettisysteemi (IS), luonnollinen toiminta, vaatimukset ja niihin liittyvät masentaja- ja korjaaja-ajatukset sekä tarinaketjut. Identiteettisysteemillä tarkoitetaan keho- mielitilaa. Identiteettisysteemin ollessa yliaktiivinen yhteys mielen ja kehon välillä katkeaa, ajattelu ja läsnäolo nykyhetkessä kapenee ja keho jännittyy. Ajattelu alkaa kierää kehää ja asioita ei nähdä niiden todellisessa mittasuhteessa. Negatiivisiin ajatuksiin jäädään vellomaan, mieli on sumea ja kehojännitykset kasvavat. Ajatukset juoksevat asiasta toiseen, keskittymiskyky on heikko ja sekä fyysinen että psyykkinen toiminta takkuaa. (Block ym. 2007, MBB-menetelmällä mielen ja kehon yhteys toimivaksi. 2022).

Masentaja- ja korjaaja-ajatukset sekä niiden luomat tarinalinjat ylläpitävät ylivirittyneen identiteettisysteemin kierrettä. Masentaja-ajatukset tuovat esiin negatiivista minäpuhetta ja korjaaja-ajatukset tuovat esiin vaatimuksia millaista asioiden ja elämän pitäisi olla ja miten itse on viallinen (MBB-menetelmällä mielen ja kehon yhteys toimivaksi 2022).

MBB-menetelmällä pyritään säätelemään yliaktiivista identiteettisysteemiä, jolloin toiminta on levossa eli luonnollisen toiminnan tilassa. MBB:ssa harjoitellaan tunnistamaan kehojännityksiä ja opitaan mieltä ja kehoa rauhoittavia tietoisuustaitoja. MBB-harjoituksissa tehdään kehomieli-karttoja, joiden avulla tunnistetaan haitallisia ajatusmalleja, vaatimuksia ja odotuksia. Karttojen avulla puretaan vaatimuksia ja saatetaan keho ja mieli tasapainoiseen tilaan. (Block ym. 2019, Nakamura ym. 2011, Hon ja Nakamuran 2017). 

Luonnollisessa tilassa, jolloin identiteettijärjestelmä on levossa, arjen tilanteet kohdataan rauhallisesti ja ajatukset avoimina voimaantuneen minän kautta. Yhteys omiin voimavaroihin, toisiin ihmisiin sekä nykyhetkeen vahvistuu. Luonnollisessa tilassa haasteiden kohtaaminen on helpompaa ja niihin reagoiminen aktiivisempaa. Ajatukset toimivat kirkkaana ja toiminta on rauhallista ja rentoa. Omat voimavarat elämänhallintaan ovat vahvat ja aidosti käytössä.

Lähteet

Block, S., Block, C. & Peters, A. 2019. Stressinkäsittelyn työkirja. Helsinki: Viisas Elämä.

Block, S. & Block, C. 2007. Come to Your Senses: Demystifying the Mind-Body Connection 2. painos. E-kirja. Simon and Schuster.

Ho, S. & Nakamura, Y. 2017. Healing Dysfunctional Identity: Bridging Mind-Body Intervention to Brain Systems. Journal of Behavioral and Brain Science 07(03).

MBB-menetelmällä mielen ja kehon yhteys toimivaksi. 2022. Suomen Mind-Body Bridging Ry. https://www.mbbfinland.fi/menetelma

Nakamura, Y., Lipschitz, D. L., Landward, R., Kuhn, R. & West, G. 2011. Two sessions of sleep-focused mind–body bridging improve self-reported symptoms of sleep and PTSD in veterans: A pilot randomized controlled trial. Journal of Psychosomatic Research 70(4).

Hinnasto

70€ / 1 x 60min tapaaminen

260€ / 4 x 60min tapaaminen

390€ / 6 x 60min tapaaminen

Valmentajasi

Kirsi Luoto

Sertifioitu Mind Body Bridging -ohjaaja (2023)