Haluatko käyttöösi kaikki voimavarasi? Haluatko toimia hermostumatta, rauhallisesti ja rennosti? Haluatko hiljentää negatiivisen minäpuheesi?

Stressinhallintaa Mind-Body Bridging (MBB) -menetelmällä

Stressaantuneessa tilassa ajattelu kapenee ja sumenee, keho jännittyy ja olo tuntuu kireältä. Luonnollisen toiminnan tilassa toiminta on rauhallista ja tehokasta. Ajattelu on selkeää, keho rento ja olo kevyt.

Stressinhallinnan ohjauksessa opimme käyttämään MBB -menetelmää oman mieli-keho-tilan pitämiseksi luonnollisessa tilassa. Tunnistamme sisäisiä vaatimuksia ja niiden rikkoutumisen vaikutuksia arjessa. MBB antaa sinulle käytännönläheisen työkalun stressinhallintaan. 

Ohjaus koostuu henkilökohtaisista tapaamisista joko kasvotusten, etänä puhelimitse tai Zoomilla. Tyypillisesti tapaamiskertoja on 4-6.

Näin MBB -ohjaus etenee

  • Varaa maksuton puhelinaika verkossa, kerron lisää menetelmästä ja suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin  kokonaisuus.
  • Jos päätät jatkaa valmennusta, varaa ensimmäinen valmennusaikasi verkossa tai puhelimitse.
  • Maksa ohjaus verkossa.
  • Ensimmäisessä tapaamisessa tehdään alkukartoitus nykyisistä voimavaroistasi, tutustutaan MBB-menetelmään ja tehdään ensimmäiset karttaharjoitukset. Lisäksi sovitaan tavoitteet sekä ensimmäiset stepit tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Seuraavat tapaamiskerrat sovitaan tilanteesi mukaan 1-3 viikon välein. Seuraavissa tapaamisissa käydään läpi tehtyjä harjoituksia sekä opetellaan uusia MBB-harjoituksia.
  • Lopussa tehdään loppukartoitus ja tarkastellaan yhdessä tapahtuneita muutoksia. Suunnitellaan yhdessä miten voit käyttää MBB:ta omassa arjessasi ja sovitaan mahdollisesta jatkosta.

Mitä Mind-Body Bridging on?

Mind-Body Bridging (MBB) -menetelmän on kehittänyt amerikkalainen psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Block kollegoineen. MBB:ssa mielen ja kehon yhteyttä voimistamalla saada yhteys omaan luonnolliseen olotilaan, jolloin omat voimavarat ovat aidosti käytössä.

Keskeisiä käsitteitä MBB-menetelmässä ovat identiteettisysteemi (IS), luonnollinen toiminta, vaatimukset ja niihin liittyvät masentaja ja korjaaja sekä tarinaketjut. Identiteettisysteemillä tarkoitetaan mielikehotilaa. Identiteettisysteemin ollessa yliaktiivinen yhteys mielen ja kehon välillä katkeaa, ajattelu ja läsnäolo nykyhetkessä kapenee ja keho jännittyy. Ajattelu alkaa kierää kehää ja asioita ei nähdä niiden todellisessa mittasuhteessa. Negatiivisiin ajatuksiin jäädään vellomaan, mieli on sumea ja kehojännitykset kasvavat. Ajatukset juoksevat asiasta toiseen, keskittymiskyky on heikko ja sekä fyysinen että psyykkinen toiminta takkuaa.

Masentajat ja korjaajat sekä niiden luomat tarinalinjat ylläpitävät ylivirittyneen identiteettisysteemin kierrettä. Masentaja tuo esiin negatiivista minäpuhetta ja korjaaja tuo esiin vaatimuksia millaista asioiden ja elämän pitäisi olla ja miten itse on viallinen.

MBB-menetelmällä pyritään säätelemään yliaktiivista identiteettisysteemiä, jolloin toiminta on levossa eli luonnollisen toiminnan tilassa. MBB:ssa harjoitellaan tunnistamaan kehojännityksiä ja opitaan mieltä ja kehoa rauhoittavia tietoisuustaitoja. MBB-harjoituksissa tehdään kehomieli-karttoja, joiden avulla tunnistetaan haitallisia ajatusmalleja, vaatimuksia ja odotuksia. Karttojen avulla puretaan vaatimuksia ja saatetaan keho ja mieli tasapainoiseen tilaan.

Luonnollisessa tilassa, jolloin identiteettijärjestelmä on levossa, arjen tilanteet kohdataan rauhallisesti ja ajatukset avoimina voimaantuneen minän kautta. Yhteys omiin voimavaroihin, toisiin ihmisiin sekä nykyhetkeen vahvistuu. Luonnollisessa tilassa haasteiden kohtaaminen on helpompaa ja niihin reagoiminen aktiivisempaa. Ajatukset toimivat kirkkaana ja toiminta on rauhallista ja rentoa. Omat voimavarat elämänhallintaan ovat vahvat ja aidosti käytössä.

Hinnasto

75€ / 1 x 60min tapaaminen

280€ / 4 x 60min tapaaminen

420€ / 6 x 60min tapaaminen

Valmentajasi

Kirsi Luoto

Sertifioitu MBB ohjaaja (2023)