Rentoutusohjaus auttaa sinua palauttamaan kehosi ja mielesi arjen pyörityksestä ja löytämään levollisuuden mieleesi ja kehoosi.

Rentoutusohjaus

Rentoutuminen on rauhoittumista ja palautumista arjen pyörityksestä. Aktiivinen rentoutuminen ja palautuminen ovat aktiivista toimintaa, joiden taitoa voi myös opetella. Täydellinen rentoutuminen ja palautuminen saavutetaan silloin, kun pysähdymme ja rauhoitumme oman kehon ja mielen ääreen. Hyvä rentoutuminen selkeyttää ajatuksia, lisää itsetuntemusta sekä lisää energisyyttä ja jaksamista.

Näin rentoutusohjaus etenee

 • Varaa maksuton aloituskeskustelu (20 min) verkossa ja tutustutaan hieman, ennen kuin sinun tarvitsee päättää mitään.
 • Jos päätät jatkaa ohjausta, varaa ensimmäinen ohjausaikasi verkossa.
 • Ensimmäisessä tapaamisessa teemme alkukartoituksen, käymme läpi toiveitasi ohjaukselle ja sovimme yhdessä ohjauksen konkreettiset tavoitteet. Sovimme tapaamisten määrän ja tiheyden sinun toiveesi mukaan. Lisäksi sovimme ensimmäiset askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä välitehtävät ja harjoitukset.
 • Seuraavat tapaamiskerrat sovitaan tilanteesi mukaan 1-3 viikon välein. Seuraavissa tapaamisissa käymme läpi tehtyjä tehtäviä ja harjoituksia sekä muutoksia ja niiden vaikutuksia arkeesi. Lisäksi perehdymme uusiin harjoituksiin sinun tarpeesi ja toiveesi mukaan. Jokaisella tapaamiskerralla teemme yhdessä rentoutus- ja meditaatioharjoituksia, joita voit käyttää itsenäisesti omassa arjessasi.
 • Lopussa tehdään loppukartoitus ja tarkastellaan yhdessä tapahtuneita muutoksia. Suunnitellaan yhdessä miten voit käyttää rentoutusharjoitteita omassa arjessasi ja sovitaan mahdollisesta jatkosta.
 • Valmennukset laskutetaan jälkikäteen

Miksi rentoutuminen ja sen opettelu on tärkeää?

Meillä kaikilla on taito ja kyky rentoutua, mutta arjen pyörityksessä se saattaa unohtua. Rentoutuminen on myös sitä, kun katsomme televisiota tai käymme kuntosalilla, mutta täydellinen rentoutuminen ja palautuminen saavutetaan silloin, kun pysähdymme ja rauhoitumme oman kehon ja mielen ääreen. Rentoutuminen on aktiivista toimintaa ja sen taito voidaan oppia.

Rentoutuminen tarkoittaa rauhoittumista kehon ja mielen tilaan. Täydellisellä rentoutumisella on sekä fyysisiä että psyykkisiä vaikutuksia. Rentoutuminen vähentää stressiä ja jännitystä sekä parantaa muunmuassa unen laatua. Rentoutumisen kehollisia vaikutuksia ovat mm. autonomisen hermoston toimintojen tasapainottuminen, stressihormonien erityksen laskeminen, mielihyvähormonien lisääntyminen, sydämen lyöntitiheyden ja verenpaineen laskeminen, hengityksen hidastuminen, vastustuskyvyn paraneminen, lihasten ravinteiden ja hapen saannin tehostuminen sekä aivojen sähköisen aktivaation laskeminen. 

Rentoutuminen vaikuttaa myös psyykkisesti esimerkiksi parantamalla itseluottamuksen tunnetta, lisäämällä energiatasoa ja luovuutta ja parantamalla keskittymis- ja oppimiskykyä sekä muistia. Rentoutuneessa tilassa alitajunta pääsee työskentelemään luovasti ja mielen voimavarat saadaan käyttöön. Mieli ja ajatukset rauhoittuvat ja asiat hahmotetaan tarkemmin ja selkeämmin niiden todellisessa mittakaavassa. Rentoutuminen kohentaa mielen ja kehon hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Rentoutumisen positiivisia vaikutuksia

 • parantaa mielen hallintaa, keskittymiskykyä ja kykyä oppia uusia asioita
 • tasapainottaa mieltä ja parantaa stressin sietokykyä
 • selkeyttää ajatuksia
 • lisää energisyyttä ja jaksamista
 • lisää itseluottamusta sekä tehostaa minäkuvan hahmottamista
 • kohentaa terveydentilaa kun kehon toiminta rauhoittuu ja tasapainottuu
 • laskee sydämen sykettä 
 • aktivoi ja lisää luovuutta
 • voimistaa mielikuvaharjoittelun tehoa
 • aktivoi muistia ja tehostaa oppimista
 • rauhoittaa ja tasapainottaa unta sekä vähentää unen tarvetta
 • laskee verenpainetta
 • tasapainottaa ruoansulatusta
 • laukaisee lihasjännityksiä

Lähteitä

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/default.aspx

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/mielenterveys-ja-arjen-taidot/rentoutuminen-palauttaa-voimia/

https://www.tays.fi/fi-FI/Toimipaikat/Tays_Pitkaniemi/OmaToivo/OmaToivo_rentoutuminen(109528)

Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta – Arvo – ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. 

Kataja, J. 2003. Rentoutuminen ja voimavarat. Edita. 

Katajisto-Korhonen, I & Takala, R. 2019. Rentoutusopas. PS-kustannus

Martin, M. 2016. Hengitys virtaa. Kohti kehon ja mielen tasapainoa. Kirjapaja. 

Hinnasto

70€ / 1 x 60min tapaaminen

260€ / 4 x 60min tapaaminen

390€ / 6 x 60min tapaaminen

Valmentajasi