Pohditko suunnanmuutosta? Haluatko matkallesi sparraajan ja rinnallakulkijan? Tarvitsetko mentorin?

MENTOROINTI

Mentoroinnissa kartoitamme tavoitteitasi ja teemme yhdessä suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuen, kannustan, inspiroin ja sparraan sinua löytämään parhaat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Autan sinua oivaltamaan omaan tilanteeseesi sopivimmat ratkaisut.

Mentorointitapaamisissa voimme käsitellä ennalta sovittuja aiheita tai sitten kunkin tapaamisen ohjelma voidaan jättää avoimeksi ja käsitelllä sinulle juuri sillä hetkellä oleellisia asioita yhdessä. Tapaamisissa keskustelemme esimerkiksi osaamisestasi, hyvinvoinnistasi ja itsensä johtamisesta sekä tulevaisuuden haaveista ja urapoluista. Sinä itse määrittelet mistä sinulle on eniten hyötyä juuri sillä hetkellä.

Ohjaus koostuu henkilökohtaisista tapaamisista joko kasvotusten, etänä puhelimitse tai Zoomilla. Tyypillisesti tapaamiskertoja on 4-6.

Näin mentorointi  etenee

  • Varaa maksuton puhelinaika verkossa, kerron lisää mentoroinnista ja suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin  kokonaisuus.
  • Jos päätät jatkaa ohjausta, varaa ensimmäinen mentorointitapaaminen  verkossa.
  • Maksa mentrointi verkossa.
  • Ensimmäisessä tapaamisessa tutustutaan toisiimme ja keskustellaan tämänhetkisestä tilanteestasi ja sovitaan mentoroinnin tavoitteet  ja tapaamisten aiheet sekä ensimmäiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Seuraavat tapaamiskerrat sovitaan tilanteesi mukaan esimerkiksi 3 viikon välein. Seuraavissa tapaamisissa käydään läpi tehtyjä toimenpiteitä ja keskustellaan juuri sillä hetkellä akuuteista asioista. Jokainen tapaamiskerta muodostetaan sinun tarpeitesi mukaan.
  • Lopussa tarkastellaan yhdessä tapahtuneita muutoksia ja käydään läpi  jatkosuunnitelmia. Suunnitellaan yhdessä miten voit jatkaa eteenpäin omassa arjessasi ja sovitaan mahdollisesta jatkosta.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on avointa ja luottamuksellista keskustelua aktorin tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen. Mentoroinnissa vahvistetaan suuntaa ja konkreettisia toimenpiteitä tavoitteden saavuttamiseksi. Se auttaa löytämään omia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Mentorointi on tavoitteellista työskentelyä aktorin tulevaisuuden suunnan kirkastamiseksi. Se myös auttaa suuntaamaan tekemistä oikeampaan suuntaan ja välttämään  mahdollisia sudenkuoppia. Mentorointi lisää itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista. Mentoroinnissa mentori jakaa omaa osaamistaan ja kokemustaan sekä opastaa ja tukee aktoria hänen valinnoissaan. Oleellista on aktorin oma aktiivisuus ja sekä aktorin että mentorin sitoutuminen yhdessä toimimiseen.

Wikipedian mukaan “Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa.”

Hinnasto

70€ / 1 x 60min tapaaminen

260€ / 4 x 60min tapaaminen

390€ / 6 x 60min tapaaminen

Valmentajasi