Pohditko suunnanmuutosta? Haluatko matkallesi sparraajan ja rinnallakulkijan? Tarvitsetko mentorin?

MENTOROINTI

Mentorointi on osaamisen kehittämisen menetelmä, jossa mentori tukee ja auttaa mentoroitavaa hänen omien tavoitteiden saavuttamisessa. Mentori jakaa omaa osaamistaan ja kokemuksiaan mentoroitavalle sekä sparraa ja tukee mentoroitavaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on tukea oppimista ja suuntaamaan tekemistä oikeampaan suuntaan ja välttämään  mahdollisia sudenkuoppia. 

Näin mentorointi  etenee

  • Varaa maksuton puhelinaika verkossa, kerron lisää mentoroinnista ja suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin  kokonaisuus.
  • Jos päätät jatkaa ohjausta, varaa ensimmäinen mentorointitapaaminen  verkossa.
  • Ensimmäisessä tapaamisessa tutustutaan toisiimme ja keskustellaan tämänhetkisestä tilanteestasi ja sovitaan mentoroinnin tavoitteet  ja tapaamisten aiheet sekä ensimmäiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Seuraavat tapaamiskerrat sovitaan tilanteesi mukaan esimerkiksi 3 viikon välein. Seuraavissa tapaamisissa käydään läpi tehtyjä toimenpiteitä ja keskustellaan juuri sillä hetkellä akuuteista asioista. Jokainen tapaamiskerta muodostetaan sinun tarpeitesi mukaan.
  • Lopussa tarkastellaan yhdessä tapahtuneita muutoksia ja käydään läpi  jatkosuunnitelmia. Suunnitellaan yhdessä miten voit jatkaa eteenpäin omassa arjessasi ja sovitaan mahdollisesta jatkosta.
  • Valmennukset laskutetaan jälkikäteen
  •  

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on avointa ja luottamuksellista keskustelua mentoroitavan tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen. Mentoroinnissa vahvistetaan suuntaa ja konkreettisia toimenpiteitä tavoitteden saavuttamiseksi. Se auttaa löytämään omia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Mentorointi on tavoitteellista työskentelyä mentoroitavan tulevaisuuden suunnan kirkastamiseksi. Se myös auttaa suuntaamaan tekemistä oikeampaan suuntaan ja välttämään  mahdollisia sudenkuoppia. Mentorointi lisää itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista. Mentoroinnissa mentori jakaa omaa osaamistaan ja kokemustaan sekä opastaa ja tukee mentoroitavaa hänen valinnoissaan. Oleellista on mentoroitavan oma aktiivisuus ja sekä mentoroitavan että mentorin sitoutuminen yhdessä toimimiseen.

Wikipedian mukaan “Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa.”

Lähteitä mm.

Kanniainen, M-R., Nylynd, J., Kupias, P. 2017. Mentoroinnin työkirja. Helsingin yliopisto

Kupias, P. Salo, M. 2014. Mentorointi 4.0. Talentum

Law H., Ireland S., Hussain Z. 2013. The Psychology of Coaching, Mentoring and Learning. Wiley Blackwell

Luhanka-Aalto,  2017, Mentorointiopas. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

Hinnasto

70€ / 1 x 60min tapaaminen

260€ / 4 x 60min tapaaminen

390€ / 6 x 60min tapaaminen

Valmentajasi