Mitä tarkoitan, kun lupaan vaikuttavuutta kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla?

Lupaan ”vaikuttavuutta kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla”. Mitä tuo lupaus sisältää, mistä se on syntynyt ja mitä se minulle tarkoittaa? Tähän ei ole olemassa lyhyttä vastausta, mutta yritän vastata tähän pilkkomalla lupauksen yksittäisiksi sanoiksi.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuus on kaiken tekemiseni mittari. Vaikuttavuus on se tekijä, josta oman työni merkityksellisyys isolta osin koostuu.

Vaikutus on esimerkiksi jokin konkreettinen muutos ihmisessä: oppiminen, uudet asenteet ja käytännöt. Vaikuttavuus taas on vaikutusten seurausta: esimerkiksi ihmisen parempi hyvinvointi tai työllistyminen, kustannusten aleneminen tai sairauspoissaolojen vähentyminen. Sekä vaikutuksia että vaikuttavuutta voidaan arvioida ja mitata monella tasolla ja tavalla.

Rentoutushoidon vaikutukset voivat olla todella merkittäviä jo yksittäisellä hoitokerralla, mutta muutaman hoidon jälkeen voidaan nähdä myös jo selkeää vaikuttavuutta: krooninen kipu tai univaikeudet voivat helpottaa tai hävitä (kokemuksemme mukaan jopa vuosiksi) tai asiakkaan kokema hyvinvointi on parantunut merkittävästi.

Yhtä lailla yksittäisen valmennuskeskustelun vaikutuksista harvemmin seuraa useiden vuosien aikavälillä nähtävää vaikuttavuutta, mutta valmennus- ja coachingprosessissa syntyy jo sellaisia ajattelun ja toiminnan muutoksia, joiden vaikutukset voivat kantaa vuosien päähän tai jopa muuttaa ihmisen toimintaa pysyvästi.

Hyvinvointivalmennuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta voidaan arvioida erilaisilla kyselyillä ja mittareilla, mutta tärkeää on myös se, mitä valmennettava itse on prosessin aikana kokenut oppineensa tai oivaltaneensa, tai millaisia muutoksia hän on prosessin aikana havainnut esimerkiksi omassa ajattelussaan tai toiminnassaan. Työyhteisön (työ)hyvinvointivalmennuksen vaikutuksia arvioitaessa voidaan tarkastella sekä yksilöiden että työyhteisön kokemaa hyvinvointia ja sen ilmentymistapoja.

Coachingin ja erityisesti Business Coachingin vaikuttavuutta on tutkittukin runsaasti. Useissa coachingia koskevissa ROI (Return On Investment) -tutkimuksissa coachingin tuottavuuden on laskettu olevan vähintään 5,7-kertainen suhteessa investointiin, mikä on aivan huikeaa.

Minulle on äärimmäisen tärkeää, että ne palvelut joita tarjoan, tuovat oikeasti arvoa asiakkailleni. En koskaan voisi luvata palveluillani esimerkiksi täydellistä rentoutumista tai elämänmuutosta, sillä sellaista ei kukaan pysty toiselle ihmiselle lupaamaan. Mutta voin luvata että rentoutushoito on rentouttava, ja voin luvata että valmennuksissani oppii aina edes jotain uutta. Kun vaikutukset, opit ja muutokset ovat lähes poikkeuksessa huomattavasti tätä mittavampia, ei voi olla muuta kuin onnellinen ja kiitollinen siitä että saa tehdä näin vaikuttavaa ja itsellekin merkityksellistä työtä.

Kokonaisvaltaisuus

Kokonaisvaltaisuus ja holistisuus on toinen nimeni. Aivan kaikessa mitä teen, sekä työssä että omassa elämässäni, minulle on luontevaa ja tyypillistä asioiden kokonaisvaltainen tarkastelu ja asioihin vaikuttaminen monesta tulosuunnasta.

Olen toiminut monella alalla ja hyvin erilaisissa työtehtävissä, ja jälkikäteen on helppo nähdä miten kokonaisvaltainen ote on näkynyt aivan kaikessa tekemisessäni. Olen esimerkiksi asiantuntijana ja konsulttina siitä ”ärsyttävä”, että jos minulta pyytää mielipidettä tai ratkaisua johonkin yksityiskohtaan, saa minulta usein vastaukseksi noin kymmenen vastakysymystä. Minä kun haluan aina hahmottaa ymmärtää kaikea mitä on tuon kyseisen yksityiskohdan ympärillä ja mikä kaikki siihen vaikuttaa.

Valmentajana ja coachina olen aina kiinnostunut valmennettavan elämäntilanteesta hyvin kokonaisvaltaisesti. Ihminen on kokonaisuus, ja jos yksi elämän osa-alue on huonossa hapessa, vaikuttaa se aina tavalla tai toisella koko henkilön arkeen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi univaikeuksien syyksi voi paljastua palautumisvaje tai unen kannalta huono elämänrytmi. Heikon työssäjaksamisen syyksi voi paljastua vaikkapa liian kuormittava liikunta vapaa-ajalla. Esihenkilön kokemat haasteet työyhteisön viestinnässä taas voivatkin juontaa juurensa henkilön lapsuudessa syntyneisiin rajoittaviin ja haitallisiin uskomuksiin. Kokonaisuutta tarkastelemalla löydetään usein vaikuttavampia ratkaisuja kuin pelkkää ongelmaa tuijottamalla.

Tässä on muuten yksi syy, miksi rakastan työskennellä pienyrittäjien kanssa. Yrittäjillä kun sekä työ että arki ovat tyypillisesti vielä hieman keskivertoa extramoniulotteisempaa jonglaarausta ja tasapainoilua. Yrittäjillä on samaan aikaan miljoona haastetta, mutta usein myös kaikki ratkaisun avaimet omissa käsissään. Tällainen tasapainoilu on äärimmäisen haastavaa ja samaan aikaan ihanan palkitsevaa, ja sitä voi ehkä ymmärtää vain toinen yrittäjä.

Business coaching -keskusteluissa lempikysymyksiäni ovat ”mitä muuta siihen vielä liittyy” tai ”mitä muita vaihtoehtoja voisi vielä olla”. Tutkitusti stressi, kiire ja henkinen kuormittuminen kaventavat ajattelua ja huomio jumittaa yksityiskohtiin. On vaikeaa nähdä vaihtoehtoja tai vaikuttimia, ”nähdä metsää puilta”. On aina yhtä ihanaa ja palkitsevaa nähdä, kun asiakas tai valmennettava onnistuu laajentamaan omaa ajatteluaan tai esimerkiksi tarkastelemaan tukalaksi kokemaansa tilannetta uusista näkökulmista. Tällaiseen voi johtaa yhtä hyvin stressikuormaa helpottava rentoutushoito tai valmentava keskustelu (tai näiden yhdistelmä!).

Hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus on vielä aivan oma kokonaisuutensa. Siitä hieman tarkemmin seuraavaksi.

Hyvinvointi

Kiinnostuin hyvinvoinnista tosi kliseisesti; vasta kun kadotin sen itse, työuupumuksen ja vakavan masennuksen myötä. Olen kertonut omasta tarinastani aiemmin täällä ja täällä.

Ajattelin aiemmin hyvin mustavalkoisesti, että ihminen voi joko hyvin tai huonosti, eikä välimuotoja ole. Vasta kun oma hyvinvointi todella romahti, ja sen kanssa joutui tekemään töitä, aloin nähdä välivaiheita ja sävyjä noiden ääripäiden välillä. Vasta kun hahmotin missä sillä hetkellä olin noiden ääripäiden välisellä janalla, pystyin miettimään mitä pitää tapahtua jotta vointini olisi vähitellen parempi ja parempi.

Samalla ymmärsin, miten valtavan moni asia liittyy ja vaikuttaa hyvinvointiin. Tieto tuntui alkuun vain lisäävän tuskaa, kun yritin laittaa elämäni kaikkia osa-alueita ja hyvinvointini palasia kuntoon yhtäaikaisesti. Olisipa minulla silloin ollut joku valmentaja tai coach, joka olisi auttanut ottamaan asioihin etäisyyttä ja suhteuttamaan niitä, löytämään olennaisen ja keskittymään siihen, sekä tukenut minua muutosprosessissani.

Vaikka kiinnostukseni hyvinvoinnin kehittämiseen lähti omasta kriisistäni, hyvinvoinnin osaamiseni on paljon muutakin kuin oma kokemukseni. Tuosta kriisistä lähtien olen ahminut tietoa, kokemuksia, oppia, vertaistukea ja näkökulmia hyvinvoinnista. Olen opiskellut kokonaisvaltaista hyvinvointia, monia erilaisia kehollisia metodeita, kosketushoitoa, stressilääketiedettä, aivoterveyttä, traumaymmärrystä, musiikin vaikutusta kehoon ja mieleen, ravintotiedettä, masennuksen ja uupumuksen teoriaa, työhyvinvointia, positiivista psykologiaa, stressin ja palautumisen fysiologiaa, univalmennusta, fyysistä ja psyykkistä palautumista, valmennusosaamista, coachausta… Ja edelleen voisin listata vähintään saman verran aiheita joista janoan oppia lisää ja syventää ymmärrystäni. Näen että nämä aivan kaikki liittyvät hyvin vahvasti hyvinvointiin.

En väitä olevani minkään hyvinvoinnin osa-alueen erityisosaaja. Minun vahvuuteni ja osaamiseni on nimenomaan hyvinvoinnin kokonaisvaltaisessa tarkastelussa ja kehittämisessä. Olen vahvasti sitä mieltä, että hyvinvointia tulee tarkastella ensisijaisesti kokonaisuutena, ja vasta sen jälkeen pureutua syvemmälle niihin haasteisiin, jotka kokonaisvaltaisessa tarkastelussa osoittautuvat tärkeimmiksi painopisteiksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sovittujen tavoitteiden rajuakin muokkausta hyvinvointivalmennuksen prosessin aikana, tai myös sitä että ohjaankin valmennusasiakkaani hakeutumaan vaikkapa ravitsemuksen tai liikunnan ammattilaisen ohjaukseen, jotta hän saa valmennuksessamme tunnistettujen tärkeimpien kehityskohteidensa kanssa työskentelyn tueksi syvempää asiantuntijaosaamista.

Jos ajatukseni kolahtivat, tai jos ne herättivät jotain kysymyksiä tai pohdintoja, kerro ihmeessä kommenteissa.

Vaikuttavan palvelun ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta,

– Anna

Vinkkaa artikkelista muillekin: